Over 65 millioner mennesker er på flukt

Rekordhøye 65 millioner mennesker, mer enn tre ganger befolkningen i Skandinavia, er på flukt.

– Regjeringer verden over er preget av handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse, hevder generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

24,5 millioner mennesker hadde flyktet fra sitt eget land ved inngangen til 2016, i tillegg var over 40,8 millioner fordrevet innad i eget land, viser tall fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) og FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR).

Jan Egeland.

Jan Egeland.

Ber om økt innsats
Det globale flukttallet har økt med hele 10 prosent, bare i løpet av 2015. Samtidig som et økende antall mennesker må flykte fra sine hjem, har få kommet ut av tilværelsene som flyktninger ved å vende tilbake til sine hjemland, bli integrert der de er eller få opphold i et annet land.

– Å være flyktning er ingen varig løsning. Vi må bli flinkere til å løfte mennesker ut av flyktningstatistikken og tilby løsninger som gjør at menn, kvinner og barn som har lagt på flukt fra krig og konflikt kan gjenoppta normale liv, sier Egeland.

Flyktninghjelpen ber om økt innsats for å finne politiske løsninger på dagens konflikter.

– Det høye antallet mennesker på flukt reflekterer ikke bare den eksplosive krigen i Syria, men også at diplomater og politikere mislykkes med å løse langvarige konflikter i Afghanistan, Somalia og Kongo. Globale og regionale stormakter må ta større ansvar for å sikre at konflikter og overgrep ikke eskalerer og vedvarer over lang tid, sier Egeland.

– Negativ utvikling
Flyktninghjelpen har vært vitne til en negativ utvikling når det gjelder beskyttelse av flyktningers rettigheter i en rekke land.

– Sårbare mennesker på flukt har like stort behov for flyktningrettens beskyttelse i dag som da europeerne var på flukt etter Andre Verdenskrig og etablerte Flyktningkonvensjonen. Likevel ser vi at brudd på flyktningenes rettigheter sprer seg som en epidemi verden over, også i Europa. Vi har alle et ansvar for at mennesker som trenger beskyttelse ikke møter stengte dører, sier Egeland.

Flyktninghjelpen mener det er tid å få på plass bedre ordninger for global ansvarsfordeling.

– Når europeiske land med relativt få flyktninger stenger sine grenser, hvordan skal vi da kunne sikre at land som Libanon, Tyrkia og Jordan holder grensene åpne for titusener av syrere på desperat flukt fra grusomme kamphandlinger? spør Egeland.

  • 65,3 millioner mennesker var på flukt ved inngangen til 2016. Det er en økning på 5,8 millioner sammenlignet med ett år tidligere, da 59,5 millioner mennesker var på flukt.
  • 21,3 millioner er flyktninger.
  • 3,2 millioner venter på behandling av sine asylsøknader.
  • 40,8 millioner er fordrevet innad i eget land.
  • Barn utgjorde rundt halvparten av verdens fordrevne.
  • Syria-krisen har drevet flest på flukt, til sammen 11,7 millioner fordelt på 6,6 millioner internt fordrevne og 5,1 millioner flyktninger og asylsøkere.
  • De største mottakerlandene av flyktninger er Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, Sør-Afrika, Iran, Etiopia og Tyskland.
  • 201.000 flyktninger fikk mulighet til å returnere til sine hjemland i fjor (i hovedsak Afghanistan, Sudan, Somalia).
  • 107.000 ble gjenbosatt i et annet land, for eksempel gjennom kvoteflyktningsordningen.
  • Flukttallet inkluderer ikke mennesker fordrevet på grunn av naturkatastrofer. Ifølge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) ble 19,2 millioner fordrevet på grunn av naturkatastrofer bare i løpet av 2015.