Se video om brukerstyrt personlig assistanse

Stikkord i denne videoen er livskvalitet, selvstendighet, frihet og sjef i eget liv.