Sissel er frivillighetskoordinator på Sola

Sissel B. Askeland startet 1. september som frivillighetskoordinator ved Sola statlige mottak.

Siden oppstarten har hun vært opptatt med å bli kjent med beboerne, samt sette seg inn i rutiner og aktiviteter som allerede er i gang ved mottaket.

Stimulere til deltakelse
Sissels stilling som frivillighetskoordinator er en prosjektstilling på oppdrag fra UDI. Til sammen er det 14 slike stillinger på mottak – landet rundt.

Frivillighetskoordinatorenes hovedoppgave er å samordne og målrette det frivillige arbeidet mot behovene som finnes på det enkelte mottak. Styrke samarbeidet med frivillig sektor lokalt, og fokusere på å legge til rette for frivillige aktiviteter til både voksne og barn.

Det omfatter blant annet å etablere kontakt med frivillige organisasjoner som spesielt er rettet mot asylsøkere, etablere lokale samarbeidskontrakter, tilpasse aktiviteter til beboerne, rekruttere og koordinere egne aktivititeter, ikke minst å stimulere beboerne til deltakelse.

Har vært frivillig på Forus
Sissel har vært engasjert som frivillig på Forus Transittmottak siden oppstarten, og har blant annet organisert frivillig norskopplæring og andre aktiviteter der. Hun har lang organisatorisk erfaring og er utdannet fysioterapeut.

– Jeg ser fram til denne jobben, det er en spennende oppgave jeg har fått. Særlig med tanke på at Sola ikke har hatt asylmottak før, da starter man med blanke ark, sier hun.

Hun har veldig sans for hverdagsintegrering.

– Det trenger ikke være så komplisert! Inviter naboen din på kaffe, og la asylsøkerne og flyktningene i nærmiljøet ditt se hvordan vi lever og omgås.

Prosjektet varer ut året.