Søker egnet bygningsmasse for enslige mindreårige

Abri Vekst vil gi tilbud om mottaksplasser for enslige mindreårige.

I forbindelse med ny anbudsrunde i regi av UDI ønsker Abri Vekst kontakt med tiltakshavere av eiendom som egner seg til ordinært mottak for enslige mindreårige – over hele landet.

Vi ser etter bygningsmasse som kan huse mellom 30 og 50 ungdommer med døgnbemanning. Bygget må inneholde tilstrekkelig antall soverom, fellesarealer, kontor, WC, dusj og kjøkken.

Kontraktstiden vil være 3 år med opsjon på 3 år.

Har du en eiendom som passer til vårt bruk håper vi å høre fra deg.

Monica Skuterud
Tlf: 922 22 377
E-post: [email protected]

Christian Brigg
Tlf: 915 27 083
E-post: [email protected]

Nord-Norge
Lars Petter Einarsson
Tlf: 900 57135
E-post: [email protected]