Sola statlige mottak offer for UDI-nedleggelser

Mandag ble det klart at UDI legger ned ytterligere 3800 mottaksplasser, Sola statlige mottak er ett av dem som rammes og legges ned – med virkning fra 1. februar.

Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge, og UDI la i slutten av august ned 7000 mottaksplasser med virkning fra desember/januar, der blant annet Høyland statlige mottak ble rammet.

Samtidig ble det varslet ytterligere nedleggelser i høst og neste år hvis det fortsatte å komme få asylsøkere til Norge.

– Skuffende at Sola rammes
Sola har siden oppstarten 1. juli oppnådd gode resultater i forhold til beboerinvolvering, samarbeid med frivillige og ikke minst med kommunen. Senest for to uker siden deltok mange beboere på Sola Smaksfest, der ordfører Ole Ueland uttrykte stor tilfredshet med måten mottaket har framstått.

Kjartan Dirdal.

Kjartan Dirdal.

– Det er ikke overraskende at UDI nå må avvikle flere mottak, men veldig skuffende at det rammer mottaket vårt i Sola. Dette er et mottak som allerede har gjort seg bemerket med flere gode integreringsprosjekter, sist da beboere var med å arrangere Sola Smaksfest forrige helg. Det er også synd at vi ikke får fortsette det gode samarbeidet med Sola kommune og alle de flinke frivillige, sier Kjartan Dirdal, videadministrende direktør i Abri Vekst.

De ansatte ble orientert tirsdag morgen.

– Det er en tøff nyhet for våre dyktige ansatte, som nå mister sine arbeidsplasser. Men også for beboere som nå i sommer flyttet fra andre mottak, nå må de nok en gang flytte, sier han.

Det er 6,5 årsverk knyttet direkte til mottaket, i tillegg til en prosjektstilling i 50 prosent i regi av UDI. Mottaket har 150 plasser.

Takker mottak
–Nå er vi der at vi må legge ned ytterligere 3800 plasser.  Dette er i hovedsak ordinære mottaksplasser, men også noen hundre plasser i ordinær transitt.  Dette berører dessverre mottaksansatte, kommuner og beboere, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg.

Hun takker alle som deltok i etablering og drift av mottakene som ble opprettet i fjor høst.

Asylmottak er et frivillig botilbud for personer som søker asyl i Norge. Etter at søknaden er behandlet, blir man enten bosatt i en kommune eller må forlate landet. De drøyt 3000 overføringsflyktningene som kommer til Norge, blir bosatt direkte i en kommune.

De 1500 asylsøkerne som relokaliseres fra Italia og Hellas skal bo i asylmottak mens UDI behandler sakene deres.