Stortrives i jobben

Vanessa Øvstetun (30) jobber som miljøterapeut og stortrives med sine varierte arbeidsoppgaver. Den ferske medarbeiderundersøkelsen i Abri Dialogue viser at hun ikke er alene.

Hvert år gjennomføres det medarbeiderundersøkelse med 41 spørsmål, som tar pulsen på organisasjonen og hvordan hver enkelt medarbeider har det på jobben. Tilbakemeldingene viser at ansatte i Abri Dialogue trives med både sine kolleger og oppgaver, samt opplever stor grad av mestring.

Svaralternativene til spørsmålene om ansattes fornøydhet er gradert fra 1 poeng (i svært liten grad) til 6 poeng (i svært stor grad). Oppsummert resultat fra undersøkelsen gir en gjennomsnittsskår på hele 5,0 poeng.

Svarte til forventningene

Vanessa jobber i miljøtjenesten for personer med funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser. Det innebærer å tilrettelegge for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet hos mennesker med behov for assistanse.

– Jobben har absolutt svart til forventningene. Ingen dager er like, og her får jeg hjelpe mennesker til å leve sine liv, mest mulig selvstendig. Det er givende. Arbeidsoppgavene er varierte, og man får oppleve mye glede sammen med brukerne, sier hun entusiastisk.

I Abri Dialogue er verdier og etikk viktige tema i opplæring og veiledning av medarbeidere. Undersøkelsen viser at ansatte opplever at dette er viktig for overordnet ledelse. De oppgir også høy grad av stolthet over arbeidsplassen sin og at det er et trygt sted å jobbe.

Det er inspirerende å se at ansatte opplever så høy trivsel og at de er stolte av arbeidsplassen sin, men dette blir ingen hvilepute for oss i Abri Dialogue.

Brukerne blir sett og hørt

– Jeg opplever at brukerne i stor grad blir sett og hørt, både i samarbeid med administrasjonen i Abri Dialogue og med ansatte i bolig. Brukerne får i den grad det er mulig bestemme sine mål og ønsker for hverdagen, og blir veiledet til å finne opplegg som passer best for dem, forteller Vanessa.

Resultatene fra undersøkelsen viser også forbedringspunkter på blant annet gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler og tilrettelegging for kompetanseutvikling for ansatte. Dette vil derfor vektlegges i virksomhetsplanleggingen for neste år.

Nyttig kompetanse

Vanessa er utdannet ergoterapeut og opplever at denne kompetansen er nyttig i jobben.

– Jeg opplever å bruke min kompetanse i stor grad, da det meste handler om aktivitet, deltagelse og gjennomføring av hverdagslige gjøremål. Dette er ergoterapeuters hovedkompetanse, forklarer Vanessa.

– En vanlig hverdag består av å tilrettelegge for daglige gjøremål i den enkeltes liv, slik at menneskene kan leve sine liv best mulig i eget hjem. For eksempel kan jeg hjelpe til med å se på aktivitet i forhold til miljøet rundt den enkelte. Dersom bruker har behov for tilrettelegging av en aktivitet for å kunne delta , hjelper jeg til med det.

Vanessa jobber mye med veiledning én til én, hvor det jobbes med både hukommelse, veiledning på aktivitet og gjennomføring av oppgaver. For at miljøterapien skal fungere best mulig mener hun at hovedfokuset må være at bruker har motivasjon til gjennomføring og ressurser til å utføre aktivitetene.

I år gleder Vanessa seg spesielt til juleferien med sine nærmeste.

– Mine planer for julen er å kose meg mye med tantebarn og familie både i Sogndal og Sverige, for deretter å ta meg en lang herlig solferie på Sri Lanka.