Å jobbe som assistent

Å jobbe som assistent i en BPA-ordning betyr at din arbeidsleder også er den du assisterer.

Det er et meningsfullt arbeid å jobbe for at en person med funksjonsnedsettelser får et fritt og selvstendig liv gjennom din assistanse. Det krever også at du er personlig egnet for arbeid med mennesker. Andre kvalifikasjoner som er viktige for å arbeide som assistent er: selvstendighet, godt humør, høflig, punktlig og empatisk. Du må også ha gode norskkunnskaper.

Som assistent i Abri Dialogue får du lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med KS hovedtariffavtale. Du gjennomgår en grundig og god opplæring som nyansatt og tilbys en rekke kurs i nyttige fagområder.