Å være arbeidsleder

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

I 2015 ble BPA rettighetsfestet og det er innført fritt brukervalg for BPA i de fleste kommuner. Det betyr at brukerne selv kan velge mellom godkjente leverandører i forhold til hvem de ønsker skal levere tjenesten.

Når du velger BPA er det du som bruker av tjenesten, eventuelt med bistand, som også organiserer og styrer arbeidet med assistentene. Det er derfor et krav for å få BPA at du kan ivareta denne arbeidslederrollen.

I Abri Dialogue fokuserer vi på at en funksjonsnedsettelse ikke er et problem, men at man har fått en utfordring til å finne muligheter under spesielle omstendigheter. Hos oss kalles en bruker for hovedperson. Dette har dobbel betydning; man er hovedperson i Abri Dialogues arbeid, og hovedperson i eget liv.

Brukerstyrt personlig assistanse vil si at du som hovedperson fungerer som arbeidsleder for dine assistenter. Du må kunne definere dine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen må gis, i tillegg til å sette opp arbeidsplaner. Dersom du ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan en assisterende arbeidsleder få denne rollen.

Vi vil bistå deg å gjøre jobben med å ha assistenter så enkel som mulig, fra ansettelse til turnusarbeid og utbetaling av lønn. Vår lange erfaring gjør at vi har godt utarbeidete rutiner. Dette gjør oss godt rustet til å løse enhver utfordring som måtte oppstå på veien. Både du som arbeidsleder og dine assistenter vil ha full tilgang til alle verktøy og all informasjon, nettopp for å få et best mulig felles resultat.