BPA for barn og unge

Vi har lang erfaring med å levere BPA til barn og unge. Flere av våre brukere er barn, hvor foreldrene selv styrer tjenesten. Når barn mottar BPA-tjenester handler det om å få lov til å være barn, være med venner, delta på fritidsaktiviteter og ikke minst ivareta et godt familieliv.

BPA skal være til barnets beste og skreddersys for hver enkelt barns ønsker og behov. Det kan innebære å:

  • følge barn til skole og fritidsaktiviteter
  • være «lekekamerat» og gjøre ting sammen
  • assistere på bursdager, besøk hos venner, kino og turer
  • hjelpe med påkledning, stell og pleie
  • bidra til at barnet kan drive med idrett tilpasset sin funksjonsevne
  • avlaste foreldrene i hverdagen

Foreldre eller verge er i mange tilfeller arbeidsleder for assistenter til sitt barn. Arbeidsleder får egen barnefaglig kontaktperson hos oss. Vi er fleksible og organiserer tjenesten slik at den blir på barnets og foreldrenes premisser.