BPA i Abri Dialogue

Vi arbeider etter visjonen «Sammen skaper vi det gode liv». Det betyr at vi sammen med deg finner ut hvordan tjenesten best kan dekke dine ulike behov. Vi ønsker at BPA-tjenesten skal gi deg som bruker en opplevelse av trygghet, selvstendighet og livskvalitet.

Abri Dialogue arbeidet etter prinsipper som sikrer stabilitet i tilværelsen. Vårt mål er at du får økt frihet og en lettere hverdag. Vi tilpasser opplæring og veiledning for deg og ditt team, slik at du får en trygg og god BPA-ordning. Vi er fleksible og vil organisere tjenesten slik at den er på dine premisser, både som bruker og arbeidsleder.

Hos Abri Dialogue får du som arbeidsleder:

 • Veiledning over telefon 24/7.
 • Egen kontaktperson – BPA koordinator.
 • Assistert ledelse etter avtale.
 • Rask igangsetting av ny BPA-ordning.
 • Kostnadsfri hjelp til rekruttering.
 • Kvalitetssikring av tjenesten i henhold til vedtak og retningslinjer.
 • God vikardekning og egen vikarpool.
 • God opplæring og veiledning for deg og dine assistenter.
 • Håndbøker i turnusveiledning, personalledelse og etikk.
 • Digital timeregistrering i Tamigo.
 • Tilrettelagt BPA for barn.
 • Driftskonto for refusjon av assistentens kostnader.