Fritt brukervalg

I januar 2015 ble det innført fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse. Dette betyr at brukerne selv kan velge mellom godkjente leverandører i forhold til hvem de ønsker å bruke som sin arbeidsgiver.

Bare leverandører som har fått konsesjon kan levere tjenester til brukere i de enkelte kommunene. Leverandørene må ha tilfredsstilt en rekke kvalitetskrav for å få en slik konsesjon. Blant annet må de ha erfaring fra lignende oppdrag, ha nødvendige rutiner og ha godkjente lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjøres for å sikre at du som bruker får god kvalitet på tjenestene.

Valget av leverandør påvirker ikke omfanget av tjenestene du mottar. Det er fortsatt den enkelte kommune som mottar søknader, saksbehandler og fatter vedtak.