To nye mottaksledere ansatt

Roger Meinich-Bache (38) blir mottaksleder i Sola, mens Synnøve Skjeldal (39) inntar samme stilling i Sandnes, på Høyland statlige mottak.

De to mottakene har oppstart 1. juli, begge med 120 faste plasser, begge med 30 variable plasser.

Sola statlige mottak får adresse Vingveien 3 i sentrum, mens kontoret til Høyland blir i Langgata 1B.

Begge har jobbet i mottak
Synnøve Skjeldal kommer fra stilling som prosjektleder i NAV Randaberg, hun har tidligere blant annet jobbet ved ulike mottak i Hero Norge. Skjeldal er utdannet ved høgskolene i Agder og Volda, samt ved Universitetet i Stavanger.

Roger Meinich-Bache har en utdannelse fra Handelshøyskolen BI, hans yrkesaktive liv har først og fremst dreiet seg om hotellvirksomhet. Sist da han var direktør på Alstor under flyktningkrisen høsten 2015, da hotellet i to måneder ble gjort om til et akuttmottak.

Ordinære mottak
Begge de to nye mottakene er såkalt ordinære, begge er desentraliserte. Det vil si at asylsøkerne bor i vanlige boliger, hus og leiligheter, spredt rundt i de to kommunene.

Kontorene brukes til fellesfunksjoner som informasjonsmøter og kurs, der vil også de ansatte ha sin base. Det blir 6,5 årsverk ved begge mottakene, fordelt på mottaksleder, nestleder/informasjonsansvarlig, integreringsansvarlig, barne- og familieansvarlig, økonomiansvarlig, miljøarbeider og vaktmester.