UDI legger ned nye 930 plasser

Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge, UDI legger nå ned ytterligere 930 mottaksplasser.

UDI har tidligere i høst lagt ned 10.800 mottaksplasser. Samtidig ble det varslet ytterligere nedleggelser i høst og neste år hvis det fortsatte å komme få asylsøkere til Norge.

Takker mottak
– Nå må vi legge ned ytterligere 930 ordinære mottaksplasser. Dette berører dessverre mottaksansatte, kommuner og beboere, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg til UDIs hjemmesider.

Hun takker alle som deltok i etablering og drift av mottakene som ble opprettet i fjor høst.

Seks mottak
De seks mottakene som legges ned i denne runden er:

  • Harstad statlige mottak, Troms
  • Volda mottak, Møre og Romsdal
  • Øyrane statlige mottak, Sogn og Fjordane
  • Sauda statlige mottak, Rogaland
  • Arendal statlige mottak, Aust-Agder
  • Sarpsborg mottak, Østfold

Sarpsborg mottak avvikles i desember i år, Øyrane mottak 1. april 2017 og de øvrige 1. mars, grunnet oppsigelsestiden.