UDI legger ned ytterligere 2100 mottaksplasser

UDI har varslet 20 mottak om at ytterligere 2100 mottaksplasser skal legges ned.

Det er snakk om tolv ordinære mottak med 1840 plasser og åtte mottak for enslige mindreårige med 304 plasser. Mottakene er fordelt over hele Norge, unntatt i Oslo og Akershus. Noen har hatt kontrakter med UDI over mange år.

Borghild Fløtre.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

Hun roser også kommuner som har trådt til da det var nødvendig å opprette mottakene.

13.600 mottaksplasser
De fleste av mottakene har tre måneders oppsigelsestid, som løper ut april. I god tid før dette, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

Når disse kontraktene har løpt ut, har UDI følgende antall plasser (avrundete tall):

  • Ordinære mottak: 10.700 og 1.600 for enslige mindreårige.
  • Transittmottak: 1100 og 200 for enslige mindreårige (140 fra 1. juni).
  • Ankomstsenter: 1000.

Legger ned flere
Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten.

I fjor høst varslet UDI om nedleggelse av til sammen 11.730 plasser. Brorparten av disse er nå nedlagt, men enkelte kontrakter løper ut februar eller mars.

Blant mottakene som legges ned i denne omgang er Stavanger mottakssenter, driftet av Hero.

Abris Høyland statlige mottak ble lagt ned 31. desember 2016, Sola legges ned 31. januar 2017.