Velkommen til informasjonsmøte søndag

Søndag 15. november klokken 17 inviterer Base Property til informasjonsmøte for naboer, organisasjoner, lag og alle andre interesserte i Forusbeen 35.

Interessen for Forus Akuttinnkvartering har vært massiv etter at Base Property inngikk avtale med UDI tidligere i uken. Mediedekningen har vært god og bred, og mange enkeltpersoner, organisasjoner og lag har tatt kontakt – naturlig nok er informasjonsbehovet stort.

Søndag blir det anledning til å stille spørsmål direkte til driftsoperatøren Base Property, UDI og representanter fra kommunen.

Innledere på møtet vil være ordfører Christine Sagen Helgø, seniorrådgiver Sissel Mehammer i UDI Regionkontor Vest, kommunaldirektør Per Haarr og administrerende direktør Alfred Ydstebø i Base Property.

Deretter vil et panel bestående av representanter fra politi, brann, helse og sivilforsvar også svare på spørsmål fra salen.

Møtet vil bli holdt i kantinen og på grunn av brannforskriftene må antallet tilhørere begrenses til 540 personer. Det vil være et godt lydanlegg, alle skal få høre hva som blir sagt.

Det er også begrenset med antall parkeringsplasser, de som finnes vil bli tilvist av Røde Kors.Det vil også bli parkering ved Statoils plass E, mellom Travbanen og Ikea. Takk til Statoil!

Men vi setter uansett pris på om flest mulig kommer med kollektivtransport, syklende eller til fots.

Aktørene svarer på hva som helst. Du som vil stille spørsmål får en mikrofon, reis deg og si navnet – så er det bare å spørre i vei.

Håper å se flest mulig av dere søndag, vel møtt!