Vil du hjelpe asylsøkere ut i arbeid?

Vi har som mål å følge asylsøkere fra transittmottak til full integrering og bosetting. Noe av det viktigste i den prosessen er arbeidserfaring, i tråd med regjeringens integreringsmelding som er under behandling av Stortinget. I den forbindelse søker vi etter en person som kan ta prosjektet fra idé til gjennomføring.

Prosjektet innebærer blant annet å utvikle en forretningmodell som er i samsvar med gjeldende instrukser, lover og regler for asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse. Det krever tett kontakt med arbeidsformidlere som NAV, og myndigheter som kommuner, UDI og IMDI.

Du må ha stor gjennomføringsevne, pågangsmot og nettverk – og være åpen og nysgjerrig på mennesker fra andre kulturer.

Asylsøkere er som et gjennomsnitt av befolkningen for øvrig, hva utdanning, arbeidserfaring og motivasjon angår, og det er en jevn fordeling mellom akademikere og håndverkere.

Interesserte bes ta kontakt med informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson, i denne omgang bare på e-post, [email protected].

Abri Vekst AS ble etablert i Stavanger av Base Gruppen AS i 2015. Abri er fransk og betyr «ly». Selskapet er nytenkende og proaktiv innenfor mottakstjenester, kompetanseutvikling og integrering av flyktninger.  Vår visjon er å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for flyktninger som kommer til Norge, ved å gi dem ly og mulighet for en ny og god framtid.