Vurderer oppkjøp av annen driftsoperatør

Samtidig som det er klart at Høyland statlige mottak legges ned fra årsskiftet, vurderer Abri Vekst å utvide mottaksvirksomheten gjennom oppkjøp.

UDI har valgt å si opp 7000 mottaksplasser, og Høyland statlige mottak i Sandnes er dermed uten oppdragsgiver fra årsskiftet. Driften ved Sola statlige mottak fortsetter som før.

Bilde_Kjartan– Det var tungt å ta turen i dag for å fortelle de ansatte om beslutningen. Vi har fått på plass en veldig god organisasjon og lagt en fabelaktig oppstartsperiode bak oss. Samtidig har ankomstsituasjonen med få asylsøkere gjort at vi har vært forberedt på at dette kunne skje, sier Kjartan Dirdal, viseadministrerende direktør i Abri Vekst.

Dirdal sier Høyland skal drives de siste fire månedene på en like god måte som de to første.

– Det er hele personalgruppen innstilt på. Vår HR-avdeling vil støtte kollegene også med tanke på videre karrierevalg. Dette er personer med stor kompetanse på flyktningarbeid, det er også utfordrende for beboere å nok en gang flytte til nye mottak og etablere seg på nytt i nytt lokalsamfunn. Spesielt vil vi jobbe med å finne gode løsninger for barnefamiliene, sier han.

Forus blir i beredskap
Både Høyland og Sola er ordinære mottak med 150 plasser hver, desentralisert i private boliger. Kontraktene er på tre år, men med fire måneders oppsigelsestid.

I tillegg har det lenge vært kjent at kontrakten for Forus Transittmottak ikke blir fornyet når den går ut 18. november. Imidlertid har Abri Vekst og huseier Norwegian Property tilrettelagt for at UDI kan bruke Forusbeen 35 som beredskapsmottak, i tilfelle ankomstsituasjonen skulle endre seg.

I forhandlinger med operatør
Tross nedtrappingen av mottaksapparatet, ønsker Abri Vekst likevel å ekspandere.

alfred ydstebø– Når vi ikke kan ekspandere organisk, må vi gjøre det via oppkjøp. Vi  ser på aktører flere steder i landet, og er i direkte forhandlinger med én av dem. Det er for tidlig å si hvilken, nå må vi først se an utviklingen etter dagens avgjørelse fra UDI, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen, som Abri Vekst er en del av.

UDI takker
Allerede før sommeren varslet UDI at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall mottak denne høsten hvis antallet asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå. UDI avlyste den gangen en del planlagte nyetableringer og avviklet flere tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak, det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet.

Wilberg takker i en pressemelding vertskommuner og driftsoperatører for jobben som er gjort.