Kunnskap

Viewing posts from the Kunnskap category

God og innholdsrik kunnskapsdag i Stavanger

1I dag arrangerte Abri Kunnskap seminaret «Integreringen starter i mottaket» i Stavanger.

Seminaret er det første i Abri Veksts satsing på kunnskap, og skal gjentas 7. februar neste år. Før den tid, 25. januar, kommer «1000 mann i bokollektiv», erfaringer fra driften av Forus Transittmottak.

Program for dette kommer i desember.

2Det var nær 70 påmeldte til dagens seminar, som hadde en blanding av foredragsholdere fra sentralt og lokalt hold. Fra UDI til Sola statlige mottak.

Seminaret ble arrangemert på Quality Hotel Victoria.

Vil du hjelpe asylsøkere ut i arbeid?

Vi har som mål å følge asylsøkere fra transittmottak til full integrering og bosetting. Noe av det viktigste i den prosessen er arbeidserfaring, i tråd med regjeringens integreringsmelding som er under behandling av Stortinget. I den forbindelse søker vi etter en person som kan ta prosjektet fra idé til gjennomføring.

Prosjektet innebærer blant annet å utvikle en forretningmodell som er i samsvar med gjeldende instrukser, lover og regler for asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse. Det krever tett kontakt med arbeidsformidlere som NAV, og myndigheter som kommuner, UDI og IMDI.

Du må ha stor gjennomføringsevne, pågangsmot og nettverk – og være åpen og nysgjerrig på mennesker fra andre kulturer.

Asylsøkere er som et gjennomsnitt av befolkningen for øvrig, hva utdanning, arbeidserfaring og motivasjon angår, og det er en jevn fordeling mellom akademikere og håndverkere.

Interesserte bes ta kontakt med informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson, i denne omgang bare på e-post, lpe@abrivekst.no.

Abri Vekst AS ble etablert i Stavanger av Base Gruppen AS i 2015. Abri er fransk og betyr «ly». Selskapet er nytenkende og proaktiv innenfor mottakstjenester, kompetanseutvikling og integrering av flyktninger.  Vår visjon er å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for flyktninger som kommer til Norge, ved å gi dem ly og mulighet for en ny og god framtid.

Vellykket konferanse «På flukt mot nord»

Over 300 deltok på konferansen «På flukt mot nord» tirsdag 12. april.

Konferansen ble arrangert av Stavanger kommune og Abri Vekst i Stavanger konserthus.

– Dette vil bli en årlig foreteelse, vi er allerede i gang med neste års forberedelser, da vil den trolig bli over to dager, var Abri Veksts leder Alfred Ydstebøs avslutningshilsen til konferansedeltakerne.

  • Se bildegalleri nederst i saken.

Hovedtemaet var integrering og bosetting, og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive – både fra deltakere og foredragsholdere.

Det var Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø som åpnet konferansen, etterfulgt av Flyktninghjelpens seniorrådgiver Pål Nesse. Deretter holdt camp manager Hovig Etyemezian et inspirerende innlegg, om verdens nest største flyktningleir, Zaatari i Jordan.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug var neste på programmet, som etter hvert dreide seg mer og mer om hvilke utfordringer og løsninger kommunene står overfor.

Deltakere var ordførere, rådmenn, flyktningkonsulenter, politikere, frivillige og andre grupper som møter flyktninger og asylsøkere i hverdagen, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Konferansen ble ledet av Thomas Henschien, tidligere kjent journalist og nyhetsanker i TV 2.