Thea og Anniken tilbake til strendene

Thea Andersen og Anniken Langeland reiser i dag til Hellas for å ta imot flyktninger som reiser over Middelhavet i båt.

De to 20-åringene ble kjent med hverandre i høst da de møttes på en strand på den greske øya Lesvos. Der var de for å ta imot flyktninger som kom i åpne båter over det store Middelhavet, i 2015 verdens dødeligste hav.

De to har hatt mange sterke inntrykk i Hellas.
De to har hatt mange sterke inntrykk i Hellas.

Thea fra Hommersåk og Anniken fra Randaberg står med dette midt oppi den store flyktningkrisen, som bare øker i omfang. I januar 2016 kom det over 60.000 flyktninger til Hellas, mange av dem i livsfarlige båter. Tallet på druknete den siste måneden er over 350, bare forrige helg druknet det 30 personer. Mange av dem barn.

– Det er helt forferdelig det som skjer, og vi er bare nødt å hjelpe dem, sier de to venninnene.

Det er Abri Vekst AS som betaler flybillettene til de to, Thea skal være der ut februar, mens Anniken kommer tilbake etter 12 dager.

Dette bildet tok Thea på Lesvos i høst.
Dette bildet tok Thea på Lesvos i høst.

De to vil dokumentere oppholdet med bilder og video, og Abri vil være med og lage en presentasjon av det.

Foreløpig er det ikke så mange av dem som kommer over Middelhavet som senere har tatt seg til Norge, men utover våren vil også disse banke på våre grensedører.

Følgelig vil noen av dem også etter hvert komme til Forus Midlertidig Mottak, og noen av dem igjen vil senere bli permanent bosatt her i distriktet. Dermed sitter Thea og Anniken på en solid og unik førstehåndskompetanse som kommer godt med i integreringsarbeidet.

– Det er det jeg helt klart vil jobbe med framover, flyktninger, sier Thea.

 


Besøkte leir med 80.000 flyktninger

Mandag denne uken besøkte representanter fra Forus Akuttinnkvartering Zaatari Refugee Camp i Jordan, verdens nest største flyktningleir.

Les mer


Full fart på juletrefest

Mandag inviterte hotell Scandic Stavanger Forus alle barna på akuttinnkvarteringen på juletrefest.

Les mer


Starter grunnskole på Forusbeen i januar

Tirsdag 5. januar starter Stavanger kommune grunnskole i Forusbeen 35.

Lærekreftene skal komme fra Johannes læringssenter og rektor Jørn Pedersen sier rekrutteringen allerede er i gang.

– Vi bruker nettverk inn mot skolene og lister fra andre ansettelsesprosesser til å

Jørn Pedersen.

rekruttere, sier Pedersen.

 

Det er klassetrinnene fra 1 til 10 som skal få undervisning, for tiden er det rundt 80 barn i grunnskolealder på Forus Akuttinnkvartering.

– I tillegg er det snaut 10 barn som bor på Alstor som vil få tilbud, dem ordner vi transport fram og tilbake for, sier rektoren.

Det vil bare bli undervist på norsk, men det vil være tolker til stede som kan gi informasjon på en rekke språk om timeplaner og andre praktiske ting.

I morgen tirsdag 15. desember starter det opp forberedende norskundervisning i egen regi på Forus.

– Mest for å kunne forberede dem i grunnskolealder på undervisningen som kommer, men vi starter også opp med undervisning for voksne, sier mottaksleder Luba Migun.

Det pågår for tiden arbeid med å innrede klasserom og skoleplasser for over 100 elever i Forusbeen 35. De første klasserommene tas altså i bruk allerede i morgen, alle de andre vil være klare til skolestart 5. januar 2016.


Velkommen til informasjonsmøte søndag

Søndag 15. november klokken 17 inviterer Base Property til informasjonsmøte for naboer, organisasjoner, lag og alle andre interesserte i Forusbeen 35.

Interessen for Forus Akuttinnkvartering har vært massiv etter at Base Property inngikk avtale med UDI tidligere i uken. Mediedekningen har vært god og bred, og mange enkeltpersoner, organisasjoner og lag har tatt kontakt – naturlig nok er informasjonsbehovet stort.

Søndag blir det anledning til å stille spørsmål direkte til driftsoperatøren Base Property, UDI og representanter fra kommunen.

Innledere på møtet vil være ordfører Christine Sagen Helgø, seniorrådgiver Sissel Mehammer i UDI Regionkontor Vest, kommunaldirektør Per Haarr og administrerende direktør Alfred Ydstebø i Base Property.

Deretter vil et panel bestående av representanter fra politi, brann, helse og sivilforsvar også svare på spørsmål fra salen.

Møtet vil bli holdt i kantinen og på grunn av brannforskriftene må antallet tilhørere begrenses til 540 personer. Det vil være et godt lydanlegg, alle skal få høre hva som blir sagt.

Det er også begrenset med antall parkeringsplasser, de som finnes vil bli tilvist av Røde Kors.Det vil også bli parkering ved Statoils plass E, mellom Travbanen og Ikea. Takk til Statoil!

Men vi setter uansett pris på om flest mulig kommer med kollektivtransport, syklende eller til fots.

Aktørene svarer på hva som helst. Du som vil stille spørsmål får en mikrofon, reis deg og si navnet – så er det bare å spørre i vei.

Håper å se flest mulig av dere søndag, vel møtt!


Bruksendring vedtatt

Et énstemmig kommunalstyre for byutvikling har i dag gjort følgende gledelige vedtak:

Kommunalstyret for byutvikling gir dispensasjon fra reguleringsplanens formål forretning/kontor, slik at det kan etableres midlertidig asylmottak i kontorbygningen i Forusbeen 35. Dispensasjonen gjelder i 1 år, med mulighet for forlengelse dersom ytterligere behov.

Kommunalstyret legger vekt på humanitære og samfunnsmessige hensyn i sin vurdering, og kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet. Det er videre lagt vekt på at det er en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Hensynet til naboer og andre berørte vil derfor kunne tillegges mindre vekt når det er tale om midlertidige dispensasjoner enn når det varige bruksendringer. Det samme gjelder ved vurderingen av byggtekniske krav.

Administrasjonen setter de øvrige vilkårene i tillatelse