Fikk nytt hjemmekinoanlegg av Abri

Forus Brannstasjon har hatt mellom 40 og 50 og utrykninger til Forus Transittmottak det siste året. Som takk for hjelpen har de fått nytt hjemmekinoanlegg.

55 tommer og god lyd! Det var ønsket da Abri Vekst spurte hva vi kunne gjøre i gjengjeld. Brannmester Gaute Eliassen og konstabel Kenneth Sivertsen er fornøyde med nykomlingen i pauserommet.

– Vi hadde en mindre tv fra før, men dette er jo en fantastisk gave, sier de.

Flere ganger i uken
De første månedene etter oppstarten i november i fjor gikk brannalarmen flere ganger i uken. Heldigvis uten at det noen gang var ekte alarm, det brant aldri. Og det er over et halvt år siden sist.

– Det var ulike årsaker til at alarmen gikk. Noen ganger var det systemfeil, men flest ganger var det nok noen som av en eller annen grunn med vilje utløste alarmen manuelt. Vi tok hver alarm på største alvor, det gjør vi alltid, sier brannmester Eliassen.

Dette er for øvrig bredt omtalt i boken «Forus – Norges største asylmottak», som kommer 23. november.

Mange støttespillere
Forus Brannstasjon har bare brukt noen få minutter fra alarmen har gått til de har vært på plass utenfor mottaket. Etaten har sammen med mange andre vært en god støttespiller dette året. Abri Vekst har derfor valgt å støtte en rekke gode tiltak. Her er noen av dem:

  • TV-aksjonen, 100.000 kroner.
  • Forus og Gausel Idrettslag, 60.000 kroner.
  • Idrettslaget Brodd, 25.000 kroner.
  • Morild Film, «We Tell our Children we'll be Free Tomorrow», 10.000 kroner.
  • Det store Julespelet, 5000 kroner.

Listen over alle som har hjulpet oss og beboerne er lang, den kommer i neste uke. Fredag 18. november klokken 15 låses dørene for godt.

Iallfall i denne omgang.

 


Norges største asylmottak blir bok

123. november utgis boken «Forus – Norges største asylmottak». Boken kommer i 2000 eksemplarer og skal gis bort til samtlige av landets kommuner.

Også personer som har samarbeidet tett med mottaket vil få boken i postkassen, det samme med alle som har vært ansatt på Forus.

– Vi gir ut bok for å dokumentere et interessant og begivenhetsrikt år, sier Alfred Ydstebø i Abri Vekst.

14 kapitler
Boken vil også bli å få kjøpt via vår hjemmeside.

– Vi tror den vil ha interesse for alle som har fulgt debatten rundt asylmottakene generelt, og for dem som har tilknytning til bransjen spesielt. Enten via jobb eller som frivillig, sier Ydstebø.

Boken er på 180 sider og inneholder mange bilder, fordelt på 14 kapitler.

– Målet har vært å lage en ærlig bok, historien om Forus sett med våre øyne. Dette har aldri vært gjort før, vi fikk mottaket opp og stå på noen få hektiske novemberdager i fjor. Det har gitt oss en unik erfaring vi har lyst å dele med andre, sier han.

Alfred Ydstebø.
Alfred Ydstebø.

Ris og ros
Boken gir et innblikk i kulissene, og går grundig inn i en rekke hendelser, både kjente og ukjente. Et eksempel er overgrepssaken som ble anmeldt 6. januar. At det er en ærlig bok betyr også at det deles ut både ris og ros, internt og eksternt.

– Ikke alt gikk på skinner, men mye gjorde det. Vi vil få fram begge deler, sier Ydstebø.

Datoen for utgivelsen er 23. november, på dagen ett år etter den første beboeren kom til Forus. Boken er skrevet av undertegnede, i tett samarbeid med ansatte og ledelse på mottaket og i Abri Vekst.


Mottakslederne møttes i Bergen

Denne uken var våre mottaksledere samlet i Bergen for å møte kollegaer og høre siste nytt fra UDI.

I tillegg til lederne på Forus Transittmottak, Sola statlige mottak og Høyland statlige mottak, deltok viseadministrerende direktør Kjartan Dirdal i Abri Vekst.

Slike samlinger er vanlig tre-fire ganger i året, og foregår i regi av UDIs regionkontorer.

Mange ledige plasser
Siden sist har den nye regiondirektøren for UDI Vest, Stig Arne Thune, tiltrådt, og han orienterte om at utnyttelsesgraden i dag er på kun 57 prosent av kapasiteten på mottakene i vår del av landet, det betyr 3258 ledige plasser – på landsbasis 13.700 ledige plasser.

– En hovedoppgave framover vil bli returabeidet, sa Thune.

– Nyttig
Foruten det viktige returarbeidet, tall og statistikk, handler slike samlinger mye om erfaringsutveksling og hvordan håndtere ulike problemstillinger knyttet til asylsøkere fra ulike kulturer og bakgrunn. Denne gangen ble det blant annet lagt vekt på helserettigheter, menneskehandel, vold i nære relasjoner, barneekteskap, aldersvurderinger og utfordringer ved gruppen pluss-minus 18 år.

– Svært nyttig, og jeg er imponert over det faglige nivået til UDI, der er det mye kompetanse ute og går på de ulike områdene, sier mottaksleder Lars Juhl på Forus.

  • På bildet sitter fra venstre Kjartan Dirdal, Synnøve Skjeldal (Høyland) Roger Meinich-Bache (Sola) og Lars Juhl (Forus).

 


Vurderer oppkjøp av annen driftsoperatør

Samtidig som det er klart at Høyland statlige mottak legges ned fra årsskiftet, vurderer Abri Vekst å utvide mottaksvirksomheten gjennom oppkjøp.

UDI har valgt å si opp 7000 mottaksplasser, og Høyland statlige mottak i Sandnes er dermed uten oppdragsgiver fra årsskiftet. Driften ved Sola statlige mottak fortsetter som før.

Bilde_Kjartan– Det var tungt å ta turen i dag for å fortelle de ansatte om beslutningen. Vi har fått på plass en veldig god organisasjon og lagt en fabelaktig oppstartsperiode bak oss. Samtidig har ankomstsituasjonen med få asylsøkere gjort at vi har vært forberedt på at dette kunne skje, sier Kjartan Dirdal, viseadministrerende direktør i Abri Vekst.

Dirdal sier Høyland skal drives de siste fire månedene på en like god måte som de to første.

– Det er hele personalgruppen innstilt på. Vår HR-avdeling vil støtte kollegene også med tanke på videre karrierevalg. Dette er personer med stor kompetanse på flyktningarbeid, det er også utfordrende for beboere å nok en gang flytte til nye mottak og etablere seg på nytt i nytt lokalsamfunn. Spesielt vil vi jobbe med å finne gode løsninger for barnefamiliene, sier han.

Forus blir i beredskap
Både Høyland og Sola er ordinære mottak med 150 plasser hver, desentralisert i private boliger. Kontraktene er på tre år, men med fire måneders oppsigelsestid.

I tillegg har det lenge vært kjent at kontrakten for Forus Transittmottak ikke blir fornyet når den går ut 18. november. Imidlertid har Abri Vekst og huseier Norwegian Property tilrettelagt for at UDI kan bruke Forusbeen 35 som beredskapsmottak, i tilfelle ankomstsituasjonen skulle endre seg.

I forhandlinger med operatør
Tross nedtrappingen av mottaksapparatet, ønsker Abri Vekst likevel å ekspandere.

alfred ydstebø– Når vi ikke kan ekspandere organisk, må vi gjøre det via oppkjøp. Vi  ser på aktører flere steder i landet, og er i direkte forhandlinger med én av dem. Det er for tidlig å si hvilken, nå må vi først se an utviklingen etter dagens avgjørelse fra UDI, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen, som Abri Vekst er en del av.

UDI takker
Allerede før sommeren varslet UDI at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall mottak denne høsten hvis antallet asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå. UDI avlyste den gangen en del planlagte nyetableringer og avviklet flere tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak, det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet.

Wilberg takker i en pressemelding vertskommuner og driftsoperatører for jobben som er gjort.


Ned på Forus, det fylles på Høyland og Sola

Mens antall beboere stadig går nedover på Forus Transittmottak, fylles Høyland og Sola statlige mottak sakte, men sikkert.

Mange har fått med seg at tilstrømmingen av flyktninger til Norge nærmest har stoppet opp. Det betyr at behovet for typen mottak som er på Forus, transittmottak, blir stadig mindre. Og med nye ordinære mottaksplasser som ble tatt i bruk 1. juli, har disse førsteprioritet når UDI fordeler plassene.

Åpent til 18. november
Det betyr ikke at Forus legges ned nå, men det er lite sannsynlig at det blir fortsatt mottaksdrift i Forusbeen 35 etter at kontraktsperioden er over 18. november. Iallfall om det ikke skjer drastiske endringer med at asylstrømmen fra krigsområdene i Afrika og Midtøsten igjen går nordover, slik vi så i fjor høst.

I tillegg til å flytte videre til ordinære mottak, har mange beboere i løpet av sommeren fått midlertidig oppholdstillatelse, altså positivt svar på asylsøknaden. Det betyr at de blir bosatt i kommunene, og at det overordnete ansvaret går over fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Trives i distriktet
På Forus opplever vi at de fleste beboerne vil bli i regionen. Her har de blitt tatt godt imot, mange har skapt seg et nettverk, de ønsker derfor bosetting i en av kommunene på Nord-Jæren. Det samme med dem som ennå ikke har fått svar på asylsøknaden, når de skal over i ordinære mottak ønsker de å være her lokalt.

Mottaksapparatet tar i mange tilfeller hensyn til slike ønsker, derfor er det kjekt å treffe igjen «veteraner» fra Forus på de ordinære mottakene våre i Sandnes (Høyland) og Sola.

Begge mottakene er såkalt ordinære, og de er desentraliserte. Det betyr at beboerne bor i private hus og leiligheter, som Abri Vekst leier. Det er 150 plasser i hvert av mottakene.

Snart 50 i Sola og Sandnes
Per dags dato er det 137 beboere på Forus, 30 på Sola og på Høyland statlige mottak nærmer det seg 50 beboere. Det samme antallet vil nok Sola også ha i løpet av uken.

På det meste var det 932 beboere på Forus, så forholdene er nokså annerledes enn på det mest hektiske i vinter. Konsekvensen er også at bemanningsbehovet reduseres, men det vil hele tiden være et behov for 20-25 medarbeidere.

I tillegg til å jobbe med beboerne, passe på bygget, har vi forhandlet fram en avtale der personell på Forus blant annet utfører logistikkoppgaver for UDI, og vi utfører også oppgaver knyttet opp mot frivillig retur i regi av International Organization for Immigration (IOM).

  • På bildet ser vi nestleder og informasjonsansvarlig Saira Khursheed med to av barna som nettopp har kommet til Sola.

Cowboys seek to find meaning in finale vs Redskins

Cowboys seek for meaning in finale vs Redskins

LANDOVER, Maryland. Any Sunday, One NFL team can tie an additional.

To shed weight the Dallas Cowboys, That's each of your top motivations for playing Tony Romo and DeMarco Murray, And otherwise giving your all in the season finale on the Washington Redskins.

For the Cowboys Redskins outcome to have any meaning in the playoff picture, At least the other game today has to end in a draw. The Cowboys have already clinched the NFC East and will earn a first round bye with losses by Seattle and Arizona no matter what Dallas does against its division rival.

But they will also gain a bye through multiple other scenarios. As an example, A Dallas win and a Detroit Green Bay tie would do just as well. Add in a loss or tie by the us, And the Cowboys would end up being the No. 1 seed in the office meeting.

Thus, While Romo could probably use a week off to rest his nagging back, Although Murray broke his hand two weeks ago, Look for both to be you can get.

"There's a playoff scenario with us winning the game that will give us to be able to get a first round bye, Dallas, tx coach Jason Garrett said, "So we're going to capitalize on what we can take full advantage of,
Aaron Donald Jersey,

It's quite the form a set off from seasons past, When the Cowboys didn't care so how it happened elsewhere. Many years running, They needed a win on the final weekend of a normal season to clinch a playoff berth and failed each time.

Now they are in with a week to spare, And you imagine they want to hear is that their game might be meaningless.

"I think really you think of momentum, Restricted end Jason Witten said. "Bingo is a crazy game. You intend to play well every opportunity you get. Suitable to receive one, There's still stuff in the market for us. And can then be, two, You wish to be playing well going into the playoffs. You've got a want to back door your way into it. I think this team being playing well, And we want to keep doing that,

Here's more that's yours for the taking today as the Cowboys(11 4) Additionally Redskins(4 11) Wrap up the totally normal season:

RECORDS to: One more reason why for playing Murray is his pursuit of Emmitt Smith's franchise rushing record. Murray directs the NFL with 1,745 yards and requires 29 to surpass Smith's mark of 1,773 with 1995.

In addition,
https://www.teamjaguarsprojersey.com/, Romo has a chance to finish and among the five best passer ratings in NFL history. He's sixth at the moment at 114.4, And a exceptional game would move him past Peyton Manning's 115.1 yr after with Denver.

Then definitely Dez Bryant, Who leads the league with 14 landing catches and needs one to tie Terrell Owens' franchise record from 2007.

Oh yea, IT'S YOU anymore: The Cowboys Redskins rivalry loses much of its sting when one of the teams are struggling, But Washington's signature victory in a normally tough season was a Monday night win at Dallas in October. Is that it's allowable for Washington to go 2 14 if both wins come against the Cowboys. The Redskins would not be far off the mark with a victory today.

"I know efficient 4 11, Not a whole bunch of excitement after this game happening,
https://www.teamredskinsprojersey.com/54_Mason_Foster_Redskins_Jersey.html, Houston coach Jay Gruden said. "But then, Even now,
https://www.teamramsprojersey.com/, To overpower Dallas,
Dominique Rodgers-Cromartie Jersey, To play Dallas is a great chance for a lot of guys to get more work and go against a heck of a football team. Which is always great,

Boys GOT D: Almost guaranteed, Everyone understands Romo, Murray and Bryant and the young offensive line has brought its props as well but the Dallas defense might be the most improved of all.

The Cowboys allowed 1 yard rushing last week resistant to the Colts and have held five of their last six opponents to 89 yards rushing or fewer. A defense that was worst in the league last year is ranked 16th with one game to go not bad considering all six Dallas players selected to the Pro Bowl came from the other side of the ball.

RG3'S argument: The game is all about one last chance this season for Washington's Robert Griffin III to show that he's making progress as a pocket passer.

There was refinement last week in a win over Philadelphia that broke a six game skid, Although Griffin sprained his shoulder late hanging around and was limited in practice this week. He's likely to play today.

Developed the lighted magnifier LESSON: Here about 2007, The Cowboys had already clinched a playoff spot when they sleepwalked through a 27 6 loss at Washington in the final weekend of the standard season. That Dallas team was 13 3 and been seen poised for a Super Bowl run, But it lost to the gambling in its first playoff game. 69Players, Ex guitar musicians, Co-worker react to FTG coach's decisionBig crowd welcomes back racing at ThunderbirdUPDATE: Police learn about Subway robberyMiniature horses donated for equine therapyEnd of an era at FGHS: Jerry Walker leaving Fort Gibson somewhat principal at PorterDeaths 06.11.17


Regjeringsbesøk på Forus Transittmottak

Tirsdag 12. april fikk Forus Transittmottak besøk av regjeringen, representert ved innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les mer


Sylvi Listhaug besøker Forus

Tirsdag 12. april kommer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug på besøk til Forus Transittmottak.

Les mer


UDI har inntatt Forusbeen

Denne uken gjennomfører UDI over 100 asylintervjuer på Forus Transittmottak.

Les mer


Forus blir transittmottak

Etter nye retningslinjer fra UDI endres statusen for mottaket i Forusbeen 35 til transittmottak.

I praksis betyr det at vi overtar en del logistikkoppgaver selv, for eksempel fra UDI når det gjelder beboere som skal videre til ordinære mottak.

Det har den siste måneden vært stor aktivitet når det gjelder flytting til ordinære mottak, assistert og frivillig retur til hjemland eller såkalt tredjeland, og i neste uke begynner også UDI med asylintervjuer her på huset.

Det er god rokering på beboere, slik at antallet nå er nede i 742. På det meste har det vært 932, mens det til sammen har vært godt over 1000 personer innom.

Det gjør også at vi har hatt tid og plass til å foreta gode rokeringer internt, ikke minst kommer det familier til gode, som utgjør et langt større antall enn beregningene på forhånd tilsa.

Navneendringen er for øvrig den fjerde i rekken: Forus Akuttmottak, Forus Akuttinnkvartering, Forus Midlertidig Mottak og altså Forus Transittmottak.