Avsluttet «Kvalifisert til å jobbe med flyktninger»

I dag var det avslutning på det fem måneder lange kurset.Les mer


17 nye mottak legges ned

Fra 1. mai varsles 17 mottak om at de legges ned. 11 er mottak for enslige enslige mindreårige og legges ned i sommerferien.Les mer


UDI takker mottakene som blir lagt ned

I et debattinnlegg i flere medier takker avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI «alle som har bidratt til en bedre hverdag for asylsøkerne».

Her er hele innlegget hennes:

«Selv om det er rasjonelt og økonomisk riktig å legge ned mottak, er det alltid trist fordi det berører ansatte, beboere og mange lokalsamfunn.

Når vi nå legger ned mottak i Rogaland, vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjøre beboernes hverdag best mulig. UDI og utlendingsforvaltningen har vært gjennom to år med ekstremt stor variasjon i ankomsttallene.

Rekordhøye 31.500 ankomster høsten 2015 stilte hele systemet overfor en prøve ingen kunne forutsi. Og det dramatiske fallet i ankomster i 2016, med drøyt 2500 hittil i år, var det heller ingen som så.

Et av UDI sine samfunnsoppdrag er å gi asylsøkere et nøkternt og forsvarlig botilbud mens de venter på svar på asylsøknaden. UDI skal drive mottaksvirksomheten på en kostnadseffektiv måte, som betyr å tilpasse kapasiteten til behovet. Når ankomstene nå er lave, og en stor andel av de som kom til landet i 2015 etter hvert bosettes eller returnerer, må mottakskapasiteten reduseres.

Dessverre er det ikke slik at vi dermed har mange helt tomme mottak rundt om i Norge, realiteten er at vi har mange «halvtomme» mottak, hvor mange bor eller jobber. UDI er selvfølgelig klar over at nedleggelsene av mottak oppleves som ubehagelig for beboere og ansatte. Vi skal gjøre det vi kan for å gjennomføre flytting til nytt mottak på en verdig måte. For enslige mindreårige vil vi være spesielt oppmerksomme, så de som er venner eller har andre relasjoner, i størst mulig grad kan flytte til samme mottak. Det vi ikke klarer å få til, er at ungdommer som går på skole, kan fortsette på samme skole.

Også andre berøres av nedgangen i antall asylsøkere. Ansatte, frivillige og kommuner har gjort en stor innsats for at beboere i en vanskelig livssituasjon, skal få dekket sine ønsker og behov. UDI har ikke noe direkte arbeidsgiveransvar for ansatte på mottak, men vi ønsker å gjennomføre prosessen på en måte som gir driftsoperatørene mulighet til en god avslutning av arbeidsforholdet for ansatte i mottak.

Kommunene har flere viktige oppgaver relatert til mottaksdriften. Jeg vil berømme vertskommunene i Rogaland for raskt å ha et tjenestetilbud klart for beboere i mottak. Nå som mottak legges ned, må kommunene redusere dette tjenestetilbud, og solid kompetanse og erfaring blir borte. UDI forstår at dette er krevende for de ansatte og for vertskommunene.

For mottakene er de frivillige en stor ressurs for aktivisering og støtte til beboere. UDI har over år lært seg å anerkjenne denne viktige innsatsen og vi har i år inngått intensjonsavtaler med flere av de landsomfattende organisasjonene. Formålet er økt aktivitet for beboerne i mottak.

Vi har i høst sagt opp avtaler for drøyt 10.000 plasser. Mottakene tømmes nå gradvis, slik at de er helt tomme i god tid før avtalene løper ut. De som må flytte til et nytt mottak, prøver vi å flytte internt i regionen, men dessverre må veldig mange flytte til andre regioner i Norge. Vi og mottakene har gode rutiner for dette, slik at beboerne får nødvendig oppfølging og hjelp til det praktiske ved flyttingen.

Mange beboere i mottakene har fått vedtak om opphold og skal bosettes. Vi samarbeider med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvar for bosetting, slik at mange av de bosettingsklare forhåpentligvis kan flytte til sin nye hjemkommune.

Andre beboere har fått avslag på asylsøknad og skal returnere til hjemlandet. Dette er noe både politiet og UDI arbeider med året rundt. UDIs oppgave er å tilrettelegge for at flest mulig returnerer assistert til hjemlandet. Det gir mulighet for en verdig retur, og å planlegge reetablering i hjemlandet.

Det mest sannsynlige scenariet for 2017 er en videre nedlegging av mottak. Fortsetter antallet asylsøkere å holde seg på et lavt nivå, vil stadig flere plasser stå tomme etter hvert som flere beboere blir enten bosatt eller returnert. Men stiger antallet nyankomne asylsøkere mer enn hva mottakene har kapasitet til, vil vi måtte opprette nye mottak rundt omkring i Norge.

Som alle skjønner, styres dette av forhold i stor grad utenfor landets grenser. Og jeg forstår godt at dette berører lokalsamfunn i stor grad – både når vi oppretter og når vi legger ned mottak.

Men skulle vi igjen opprette et nytt asylmottak i Rogaland kommende år, både håper og tror jeg at kommuner og lokalsamfunn vil ta det imot på en god måte.»


UDI legger ned nye 930 plasser

Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge, UDI legger nå ned ytterligere 930 mottaksplasser.

UDI har tidligere i høst lagt ned 10.800 mottaksplasser. Samtidig ble det varslet ytterligere nedleggelser i høst og neste år hvis det fortsatte å komme få asylsøkere til Norge.

Takker mottak
– Nå må vi legge ned ytterligere 930 ordinære mottaksplasser. Dette berører dessverre mottaksansatte, kommuner og beboere, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg til UDIs hjemmesider.

Hun takker alle som deltok i etablering og drift av mottakene som ble opprettet i fjor høst.

Seks mottak
De seks mottakene som legges ned i denne runden er:

 • Harstad statlige mottak, Troms
 • Volda mottak, Møre og Romsdal
 • Øyrane statlige mottak, Sogn og Fjordane
 • Sauda statlige mottak, Rogaland
 • Arendal statlige mottak, Aust-Agder
 • Sarpsborg mottak, Østfold

Sarpsborg mottak avvikles i desember i år, Øyrane mottak 1. april 2017 og de øvrige 1. mars, grunnet oppsigelsestiden.


Flott dag på Gladmat for store og små

Rundt 60 personer fra både Forus, Sola og Høyland mottak fikk en flott dag på Gladmat.

Siden åpningen har rundt 10 beboere vært med i Gladmats team av frivillige, og torsdag var det også barnas tur å være med. Også de som frivillige, der de fikk øve seg som resepsjonister i Kulturbanken med blant annet utdeling av informasjonsbrosjyrer.

 • Se bildekarusell nederst i saken!

Deretter bar det ned i Gladmatteltet der Ryfylkekokken Frode Selvaag ventet på gamle kjente fra mottakene. Han stilte med blå fristelser og fortalte om de ulike rettene på menyen, før barna selv var med og laget fiskekaker. Også kyss fisken sto på programmet!

Og som takk for innsatsen som frivillige og smilecrew, ble det hele avsluttet med nydelig grillmat fra Pizzaexpressen, opptellingen av stemmene viste et snitt på terningkast 6 for maten, tusen takk!

Der var det iallfall planen å avslutte, for som siste impulsive post på programmet sto vannkrig i fontenen utenfor Rosenkildehuset.

Alle foto: Saira Khursheed


Åpnet mottak nummer to og tre

I helgen har Abri Vekst åpnet asylmottak to og tre, Sola statlige mottak og Høyland i Sandnes.

De to mottakene hadde begge oppstart fredag 1. juli, begge har 150 plasser og begge er desentraliserte. Det vil si at alle beboerne skal bo i private boliger spredt rundt i de to kommunene.

Sola har kontoradresse Vingveien 3, Høyland ligger i Langgata 1B, begge svært sentralt i kommunesentrene. Dersom du er nabo eller representant for en frivillig organisasjon, eller bare nysgjerrig, er du hjertelig velkommen til å ta turen innom for å i hei.

Tre pluss tre år
Abri Vekst har inngått en treårsavtale med UDI om drift av de to mottakene, begge med opsjon om tre års forlengelse.

På hvert av mottakene vil det være syv ansatte, mottaksleder, nestleder/informasjonsansvarlig, barne- og familieansvarlig, integreringsansvarlig, økonomiansvarlig, miljøarbeider og vaktmester. I bunn er alle miljøarbeidere, men har i tillegg ulike ansvarsområder som følger stillingsbetegnelsen.

Integreres i nabolaget
Et desentralisert mottak som dette har de beste muligheter for å lykkes med integreringen. Beboerne blir en del av nabolaget, og får plikter som følger med et hvilket som helst annet leieforhold. De må tømme bosset, klippe plenen og i det hele tatt sørge for at boligen de bor i blir tatt vare på.

Oppfølgingen står naturligvis vi for, vi vil ukentlig gå på kaffebesøk til beboerne våre for å følge dem opp.

Fra før driver Abri Vekst Forus Transittmottak med 1000 plasser.


Abri inngår samarbeid med Gladmat

Abri Vekst har inngått en samarbeidsavtale med Gladmat, som blant annet innebærer egen stand under årets festival.

På standen skal det selges mat som er laget av våre beboere, som rekrutteres fra Forus Transittmottak, samt fra de nye mottakene som etableres i Sandnes og Sola 1. juli. Teamet skal ledes av en lokal, profesjonell kokk.

Frode Selvaag i gang på Gladmatskolen for barn på Forus Transittmottak.
Frode Selvaag i gang på Gladmatskolen for barn på Forus Transittmottak.

Avtalen innebærer også at Abri Vekst stiller med en rekke frivillige beboere når festivalen går av stabelen fra onsdag 20. juli til lørdag 23.

I tillegg får alle barn i våre mottak anledning til å delta på Gladmatskolen, det første kurset er allerede avholdt på Gautesete skole, med Ryfylkekokken Frode Selvaag som kyndig instruktør.

Der fikk 16 barn i alderen 6 til 16 år fra Forus lage fiskegrateng, fiskekaker, kjøttsuppe med lam, byggrynsgrøt og rabarbrakompott.

Stikkord fra den første kurskvelden:

 • Barna ble delt inn i fire grupper, med hvert sitt ansvarsområde.
 • Ble satt i gang med kniver og potetskrellere, rørte i store gryter og målte nøyaktig opp med teskje.
 • Brukte norske ord for å snakke om mat og borddekkingen.
 • En oppvakt og interessert gruppe, og de eldste guttene og jentene tok tydelig ansvar.
 • Alt ble laget fra bunnen av, og spist av en fornøyd gjeng.
 • Etterpå var det ut og leke i skoleområdet, for avslutning og avskjed.

Vi flytter til abrivekst.no

Forus Transittmottak er i ferd med å få flere søsken, i den forbindelse flytter vi hjemmesidene til alle mottakene under samme paraply.

Les mer


Abri Vekst vil etablere tre EM-mottak

Har levert tilbud på mottak for enslige mindreårige i Stavanger, Sandnes og Horten.

I Stavanger har Abri Vekst inngått en intensjonsavtale om å leie tradisjonsrike Stavanger Bed & Breakfast i Vikedalsgata 1A. Leieavtalen forutsetter tildeling av mottak for enslige mindreårige.

I Sandnes er det inngått lignende avtale med stiftelsen bak Riska bofellesskap, omsorgsboliger for eldre, på Hommersåk.

I Horten ønsker Abri Vekst å kjøpe eiendommen Gamlehorten Gjestegård for samme formål.

Mottak for enslige mindreårige er beregnet for asylsøkere mellom 15 og 18 år.

 • Oppdatert: Avtalen med Gamlehorten Gjestegård er kansellert, da eierne valgte å selge til noen andre.

Formannskapet sa ja til Randabergfjellet

Randaberg formannskap har godkjent leieavtalen for Randabergfjellet med Abri Vekst, som skal endelig behandles i kommunestyret 12. mai.

Det betyr at det startes et ordinært mottak i Randaberg dersom UDI 11. mai takker ja til tilbudet.

Slik ser vedtaket fra dagens møte i Randaberg ut:

«Randaberg kommune inngår avtale med Abri Vekst AS om leie av Randabergfjellet til ordinært asylmottak.»

Følgende forutsetninger gjelder:

 • Kontrakt med UDI.
 • Minsteleie 1.560.000 per år.
 • Driften av asylmottaket skal ikke begrense allmennhetens tilgang til Randabergfjellet som friluftsområde.
 • Avtale inngås basert på tilbud fra Abri Vekst AS.
 • Leietid 3 + 1 år.
 • Rådmannen får fullmakt til å inngå endelig leieavtale med Abri Vekst AS.

Votering: Vedtatt mot stemmen til Anita Egeli (Frp).

Kristine Enger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Saken behandles endelig i kommunestyret 12. mai 2016. Fikk stemmene til Kristine Enger (Ap), Thor Geir Harestad (V) og Janne Gro Kleivan (Sp) og falt.

Saken ble anket inn til kommunestyret av Janne Gro Kleivan (Sp).