UDI legger ned ytterligere 2100 mottaksplasser

UDI har varslet 20 mottak om at ytterligere 2100 mottaksplasser skal legges ned.

Les mer


Mottakslederne møttes i Bergen

Denne uken var våre mottaksledere samlet i Bergen for å møte kollegaer og høre siste nytt fra UDI.

I tillegg til lederne på Forus Transittmottak, Sola statlige mottak og Høyland statlige mottak, deltok viseadministrerende direktør Kjartan Dirdal i Abri Vekst.

Slike samlinger er vanlig tre-fire ganger i året, og foregår i regi av UDIs regionkontorer.

Mange ledige plasser
Siden sist har den nye regiondirektøren for UDI Vest, Stig Arne Thune, tiltrådt, og han orienterte om at utnyttelsesgraden i dag er på kun 57 prosent av kapasiteten på mottakene i vår del av landet, det betyr 3258 ledige plasser – på landsbasis 13.700 ledige plasser.

– En hovedoppgave framover vil bli returabeidet, sa Thune.

– Nyttig
Foruten det viktige returarbeidet, tall og statistikk, handler slike samlinger mye om erfaringsutveksling og hvordan håndtere ulike problemstillinger knyttet til asylsøkere fra ulike kulturer og bakgrunn. Denne gangen ble det blant annet lagt vekt på helserettigheter, menneskehandel, vold i nære relasjoner, barneekteskap, aldersvurderinger og utfordringer ved gruppen pluss-minus 18 år.

– Svært nyttig, og jeg er imponert over det faglige nivået til UDI, der er det mye kompetanse ute og går på de ulike områdene, sier mottaksleder Lars Juhl på Forus.

  • På bildet sitter fra venstre Kjartan Dirdal, Synnøve Skjeldal (Høyland) Roger Meinich-Bache (Sola) og Lars Juhl (Forus).

 


Vurderer oppkjøp av annen driftsoperatør

Samtidig som det er klart at Høyland statlige mottak legges ned fra årsskiftet, vurderer Abri Vekst å utvide mottaksvirksomheten gjennom oppkjøp.

UDI har valgt å si opp 7000 mottaksplasser, og Høyland statlige mottak i Sandnes er dermed uten oppdragsgiver fra årsskiftet. Driften ved Sola statlige mottak fortsetter som før.

Bilde_Kjartan– Det var tungt å ta turen i dag for å fortelle de ansatte om beslutningen. Vi har fått på plass en veldig god organisasjon og lagt en fabelaktig oppstartsperiode bak oss. Samtidig har ankomstsituasjonen med få asylsøkere gjort at vi har vært forberedt på at dette kunne skje, sier Kjartan Dirdal, viseadministrerende direktør i Abri Vekst.

Dirdal sier Høyland skal drives de siste fire månedene på en like god måte som de to første.

– Det er hele personalgruppen innstilt på. Vår HR-avdeling vil støtte kollegene også med tanke på videre karrierevalg. Dette er personer med stor kompetanse på flyktningarbeid, det er også utfordrende for beboere å nok en gang flytte til nye mottak og etablere seg på nytt i nytt lokalsamfunn. Spesielt vil vi jobbe med å finne gode løsninger for barnefamiliene, sier han.

Forus blir i beredskap
Både Høyland og Sola er ordinære mottak med 150 plasser hver, desentralisert i private boliger. Kontraktene er på tre år, men med fire måneders oppsigelsestid.

I tillegg har det lenge vært kjent at kontrakten for Forus Transittmottak ikke blir fornyet når den går ut 18. november. Imidlertid har Abri Vekst og huseier Norwegian Property tilrettelagt for at UDI kan bruke Forusbeen 35 som beredskapsmottak, i tilfelle ankomstsituasjonen skulle endre seg.

I forhandlinger med operatør
Tross nedtrappingen av mottaksapparatet, ønsker Abri Vekst likevel å ekspandere.

alfred ydstebø– Når vi ikke kan ekspandere organisk, må vi gjøre det via oppkjøp. Vi  ser på aktører flere steder i landet, og er i direkte forhandlinger med én av dem. Det er for tidlig å si hvilken, nå må vi først se an utviklingen etter dagens avgjørelse fra UDI, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen, som Abri Vekst er en del av.

UDI takker
Allerede før sommeren varslet UDI at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall mottak denne høsten hvis antallet asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå. UDI avlyste den gangen en del planlagte nyetableringer og avviklet flere tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak, det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet.

Wilberg takker i en pressemelding vertskommuner og driftsoperatører for jobben som er gjort.


Ned på Forus, det fylles på Høyland og Sola

Mens antall beboere stadig går nedover på Forus Transittmottak, fylles Høyland og Sola statlige mottak sakte, men sikkert.

Mange har fått med seg at tilstrømmingen av flyktninger til Norge nærmest har stoppet opp. Det betyr at behovet for typen mottak som er på Forus, transittmottak, blir stadig mindre. Og med nye ordinære mottaksplasser som ble tatt i bruk 1. juli, har disse førsteprioritet når UDI fordeler plassene.

Åpent til 18. november
Det betyr ikke at Forus legges ned nå, men det er lite sannsynlig at det blir fortsatt mottaksdrift i Forusbeen 35 etter at kontraktsperioden er over 18. november. Iallfall om det ikke skjer drastiske endringer med at asylstrømmen fra krigsområdene i Afrika og Midtøsten igjen går nordover, slik vi så i fjor høst.

I tillegg til å flytte videre til ordinære mottak, har mange beboere i løpet av sommeren fått midlertidig oppholdstillatelse, altså positivt svar på asylsøknaden. Det betyr at de blir bosatt i kommunene, og at det overordnete ansvaret går over fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Trives i distriktet
På Forus opplever vi at de fleste beboerne vil bli i regionen. Her har de blitt tatt godt imot, mange har skapt seg et nettverk, de ønsker derfor bosetting i en av kommunene på Nord-Jæren. Det samme med dem som ennå ikke har fått svar på asylsøknaden, når de skal over i ordinære mottak ønsker de å være her lokalt.

Mottaksapparatet tar i mange tilfeller hensyn til slike ønsker, derfor er det kjekt å treffe igjen «veteraner» fra Forus på de ordinære mottakene våre i Sandnes (Høyland) og Sola.

Begge mottakene er såkalt ordinære, og de er desentraliserte. Det betyr at beboerne bor i private hus og leiligheter, som Abri Vekst leier. Det er 150 plasser i hvert av mottakene.

Snart 50 i Sola og Sandnes
Per dags dato er det 137 beboere på Forus, 30 på Sola og på Høyland statlige mottak nærmer det seg 50 beboere. Det samme antallet vil nok Sola også ha i løpet av uken.

På det meste var det 932 beboere på Forus, så forholdene er nokså annerledes enn på det mest hektiske i vinter. Konsekvensen er også at bemanningsbehovet reduseres, men det vil hele tiden være et behov for 20-25 medarbeidere.

I tillegg til å jobbe med beboerne, passe på bygget, har vi forhandlet fram en avtale der personell på Forus blant annet utfører logistikkoppgaver for UDI, og vi utfører også oppgaver knyttet opp mot frivillig retur i regi av International Organization for Immigration (IOM).

  • På bildet ser vi nestleder og informasjonsansvarlig Saira Khursheed med to av barna som nettopp har kommet til Sola.

Høyland nærmer seg 50 beboere

Her i Sandnes tok vi forrige uke imot 17 beboere, denne uken kommer det 25 til.

Av de 17 personene var det tre familier, og av de 25 som kommer denne uken forventes det noen familier, noen par og resten enslige.

Vi har i tiden etter oppstart 1. juli fokusert på å kjøre inn gode rutiner for ankomster, og vi vil fortsette å gjøre dette framover. Vi har jobbet på spreng for å kunne ta imot de første beboerene så godt som mulig, og har så langt ikke møtt noen store hindringer.

Beboerene som har ankommet er glade for å ha kommet til vårt mottak, og noen har allerede nettverk her da de tidligere har bodd i området. Vår aktivitetsansvarlig jobber med å skaffe seg oversikt, og lage nettverk for at våre beboere skal få tilbud om aktiviteter i nærområdet der de bor.

To av familiene som ankom mottaket forrige uke fikk også delta på familieaktiviteter arrangert ved Forus Transittmottak lørdag, og syntes det var stas. Vi vil jobbe mer med aktiviteter utover ukene som kommer.

I denne uken vil vi arrangere vårt første informasjonmøte om livet på Høyland mottak.

Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid med Sandnes kommune og innbyggerne der, og vil fortsette å sende jevnlige oppdateringer. Har noen spørsmål er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt når det måtte passe.


Åpnet mottak nummer to og tre

I helgen har Abri Vekst åpnet asylmottak to og tre, Sola statlige mottak og Høyland i Sandnes.

De to mottakene hadde begge oppstart fredag 1. juli, begge har 150 plasser og begge er desentraliserte. Det vil si at alle beboerne skal bo i private boliger spredt rundt i de to kommunene.

Sola har kontoradresse Vingveien 3, Høyland ligger i Langgata 1B, begge svært sentralt i kommunesentrene. Dersom du er nabo eller representant for en frivillig organisasjon, eller bare nysgjerrig, er du hjertelig velkommen til å ta turen innom for å i hei.

Tre pluss tre år
Abri Vekst har inngått en treårsavtale med UDI om drift av de to mottakene, begge med opsjon om tre års forlengelse.

På hvert av mottakene vil det være syv ansatte, mottaksleder, nestleder/informasjonsansvarlig, barne- og familieansvarlig, integreringsansvarlig, økonomiansvarlig, miljøarbeider og vaktmester. I bunn er alle miljøarbeidere, men har i tillegg ulike ansvarsområder som følger stillingsbetegnelsen.

Integreres i nabolaget
Et desentralisert mottak som dette har de beste muligheter for å lykkes med integreringen. Beboerne blir en del av nabolaget, og får plikter som følger med et hvilket som helst annet leieforhold. De må tømme bosset, klippe plenen og i det hele tatt sørge for at boligen de bor i blir tatt vare på.

Oppfølgingen står naturligvis vi for, vi vil ukentlig gå på kaffebesøk til beboerne våre for å følge dem opp.

Fra før driver Abri Vekst Forus Transittmottak med 1000 plasser.


To nye mottaksledere ansatt

Roger Meinich-Bache (38) blir mottaksleder i Sola, mens Synnøve Skjeldal (39) inntar samme stilling i Sandnes, på Høyland statlige mottak.

De to mottakene har oppstart 1. juli, begge med 120 faste plasser, begge med 30 variable plasser.

Sola statlige mottak får adresse Vingveien 3 i sentrum, mens kontoret til Høyland blir i Langgata 1B.

Begge har jobbet i mottak
Synnøve Skjeldal kommer fra stilling som prosjektleder i NAV Randaberg, hun har tidligere blant annet jobbet ved ulike mottak i Hero Norge. Skjeldal er utdannet ved høgskolene i Agder og Volda, samt ved Universitetet i Stavanger.

Roger Meinich-Bache har en utdannelse fra Handelshøyskolen BI, hans yrkesaktive liv har først og fremst dreiet seg om hotellvirksomhet. Sist da han var direktør på Alstor under flyktningkrisen høsten 2015, da hotellet i to måneder ble gjort om til et akuttmottak.

Ordinære mottak
Begge de to nye mottakene er såkalt ordinære, begge er desentraliserte. Det vil si at asylsøkerne bor i vanlige boliger, hus og leiligheter, spredt rundt i de to kommunene.

Kontorene brukes til fellesfunksjoner som informasjonsmøter og kurs, der vil også de ansatte ha sin base. Det blir 6,5 årsverk ved begge mottakene, fordelt på mottaksleder, nestleder/informasjonsansvarlig, integreringsansvarlig, barne- og familieansvarlig, økonomiansvarlig, miljøarbeider og vaktmester.

 


14 engasjerte medarbeidere

Abri Vekst AS ble etablert i Stavanger av Base Gruppen AS i 2015. Abri er fransk og betyr «ly». Selskapet er nytenkende og proaktiv innenfor mottakstjenester, kompetanseutvikling og integrering av flyktninger.  Vår visjon er å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for flyktninger som kommer til Norge, ved å gi dem ly og mulighet for en ny og god framtid.

I denne sammenheng skal Abri Vekst 1. juli opprette to nye desentraliserte mottak for asylsøkere, i kommunene Sola og Sandnes. Vi søker derfor 14 engasjerte og initiativrike medarbeidere til stillingene:

  •  Mottaksleder
  • Integreringsansvarlig
  • Informasjonsansvarlig
  • Barne- og familieansvarlig
  • Økonomiansvarlig
  • Vaktmester
  • Miljøarbeider

Informasjon om den enkelte stilling finner du på abrivekst.no/stillinger.

 

emmylogo


Abri skal drive to nye mottak

Fredag 20. mai tildelte UDI Abri Vekst kontrakter for drift av ordinære mottak i Sandnes og Sola.

Begge mottakene består av 120 faste plasser, pluss 30 variable plasser, til sammen 300 plasser.

Mottakene vil være desentraliserte, i den forbindelse søker Abri Vekst etter flere utleieenheter i de to kommunene, interesserte kan ta kontakt på e-post ms@abrivekst.no.

Kjartan Dirdal.
Kjartan Dirdal.

Da det har kommet få asylsøkere til Norge så langt i år, er behovet for nye asylmottak blitt mindre, UDI avlyste derfor noen av de regionale konkurransene for anskaffelse av ordinære mottak, i regionene Nord, Indre Østland og Sør.

Det ble tildelt kontrakter i regionene Øst og Vest, oversikten finner du her.

Abri Vekst hadde søkt om mottak i alt seks kommuner, men det ble ikke tildelt noen i kommunene Stavanger, Randaberg og Eigersund.

– Vi er godt fornøyde med de to tildelingene, og nå skal vi dra synergieffekter ut av driften fra mottaket på Forus, sier viseadministrerende direktør Kjartan Dirdal.


10 thoughts on the Bears 26

10 ideas on the Bears 26

10 thoughts after the Chicago Bears picked up their third victory of the season by pummeling the hapless silicon valley 49ers 26 6 on Sunday at Soldier Field.

1. The Bears don't have the best pass rush in the NFL and maybe they are a fair distance away from even being in the discussion for that. However do have three defenders with six sacks or more Willie Young(7 Leonard Floyd (7) Plus Akiem Hicks(6) And doing Monday night's Colts Jets tilt, The Vikings are the only other team that can make which claim. Minnesota's Danielle rogue(9 Everson Griffen (6) And so Brian Robison(6) Have got the Vikings rushing the passer with success.

The Bears had their full capacity game rushing the passer in more than four seasons by sacking Colin Kaepernick five times and Blaine Gabbert once. The Gabbert sack by Floyd was the final one of the game and ended in a safety. The time the Bears had six sacks in a game was Week 3 of the 2012 season, The past year for Lovie Smith in Chicago.

The safeguards is now tied for seventh in the NFL with 30 sacks, Looking the Broncos(36), Panthers (34), Expenses(33), Cardinals (31), Vikings (31) Furthermore Seahawks(31). The defense ranks 15th in sacks per pass work for balance 6.22 pct.

The front seven looks pretty good when all of the parts are in place or at least most and certainly the return of nose tackle Eddie Goldman has made a difference. He's crucial, Unneeded, Than in linebackers Danny Trevathan and Jerrell Freeman(Who have not tried any takeaways).

Brad Biggs

The Bears defense is far from perfect with numerous work left to get where it needs to be, But when Vic Fangio has set out to obtain a task this season, He generally finds success.

Fangio has schemed to hold big play stereos like Odell Beckham Jr, Dez Bryant and Mike Evans at bay,

The Bears defense is far from perfect with numerous work left to get where it needs to be, But when Vic Fangio has set out to obtain a task this season, He generally finds success.

Fangio has schemed to hold big play devices like Odell Beckham Jr, Dez Bryant and Mike Evans in balance,

(Brad Biggs)

Serta Wiederer

Trent Brown had little bit chance. As the 49ers right tackle tried to set in pass basic safety in the final minutes of Sunday's game, Bears outside linebacker Leonard Floyd had been at full bore. From a crouched two point pose well wide of the ball, Floyd burst off the snap and sped up. And as well.

Trent Brown had special chance. As the 49ers right tackle tried to set in pass exposure in the final minutes of Sunday's game, Bears outside linebacker Leonard Floyd had been at full bore. From a crouched two point posture well wide of the ball, Floyd burst off the snap and more rapid. They actually held discipline when pursuing Kaepernick. Floyd had a couple plays he would surely like back in the first half but he played adjusted and improved in the other half. Floyd is companies guy that can get down on himself but he stepped up.

You're never going to have a top flight defense unless you're one of the best at rushing the passer and the Bears are making true progress in that area this season thanks in large part to adding Floyd. His seven sacks have fallen in only nine games,
https://www.teamjaguarsprojersey.com/T_J_Yeldon_24_Jaguars_Jersey.

If Floyd can finish strong in the final quarter of the season and hit the load room in a big way during the offseason, He is seen as a more well rounded edge rusher in 2017. If he might take that step, The Bears will have among the finest edge rushing presences in the league and you need a scary man coming off the edge to be in that discussion regarding the best overall pass rushers.

It's a credit to manager Vic Fangio, Who has probably turned to using more twists and stunts than he did in the past that allows you to get the one on one matchups his players can win. Outside linebackers coach Clint Hurtt is well thought of as well and it's not a stretch of the imagination to think the Bears could finish with four pass rushers with at least six sacks. Pernell McPhee has two so he could have to get on a hot streak but it can happen.

When you project Floyd into Year 2 on the Bears, I think the first player that jumps out as you is Falcons sheltering end Vic Beasley. He's got 10 sacks and five commanded fumbles this season. The Bears left him on the board assuming they selected Kevin White seventh overall in 2015 and Atlanta grabbed Beasley with the next selection. The Clemson brand had four sacks in a full 16 games as a rookie. I am not saying Floyd is going to more than double his production in Year 2 but he will be a more mature player next year and a stronger one and scouts I talked to prefer a young Floyd to a young Beasley.

This is the similar defense that went without a sack in losses to the Titans and Buccaneers, So don't crowd a trap and begin to think the pass rush has been solved. The teams ultimately rush the passer keep adding pieces as they go. Let's see when they can end the season with 40 sacks. If they can, Maybe they'll force some turnovers along the way because those are actually mighty elusive and a good pass rush is one of the keys to scoring takeaways.

2. I am willing to bet you could hear a pin drop in the booth gm Ryan Pace watches the game from when center Cody Whitehair went down at the start of the fourth quarter after his right ankle rolled. Whitehair involved to block 49ers free safety Jaquiski Tartt when running back Jordan Howard fell on the second round draft pick from behind. Whitehair's right ankle was rolled away, But people good news when you watch the replay a couple times,
Pharoh Cooper Jersey, You observe that his foot wasn't completely pinned under Howard. Whitehair missed the next two snaps while he was being evaluated on the sideline consequently got a heavy tape job before trying some jogging. He was back on the field for an additional series and the two plays he missed are the only two Whitehair has sat out this season. Don't overlook the value of this. A lot of guys talk about wanting to be on the field for every snap and playing through pain but when the rubber hits the road there's not as many as you would think that really tough it out. Whitehair was with good reason gimpy in the locker room after the game.

The Tribune's Brad Biggs and discuss the Bears' 26 6 enlighten the 49ers at Soldier Field on Dec. 4, 2016.

The Tribune's Brad Biggs and discuss the Bears' 26 6 conquer the 49ers at Soldier Field on Dec. 4, 2016.

"It means a lot to me to be around the world,
Jaguars Color Rush Jersey, He was quoted saying. "I never want miss any snaps, Without doubt, For the other guys being used to who you really are playing next to,
Tavon Austin Jersey, And I take a lot of pride out there and I plan to be out there,

Whitehair knew with the slick ball in the conditions and with a novice quarterback in Matt Barkley, It was important for him to return to action instantaneously. The Bears had moved Ted Larsen from right guard to center and loaded Josh Sitton at right guard. The plan was to give Sitton another week of rest and only use him in emergency as he recovers from a ankle sprain.

"Making use of only one guy for a whole week and having to switch to another guy can be tough on quarterbacks,
https://www.teamgiantsprojersey.com/, Whitehair explained. "But I thought they handled it very well and I was fortunate another,

Purchase upsides to drafting Whitehair was his experience as a four year starter at Kansas State. He missed only one game as they span, A game compared to Baylor as a redshirt freshman when he had an ankle sprain.

With 12 scheduled season games done and four preseason games, Whitehair has become as much action as he would in a full college season. He says he very good for the final four games. Some enthusiasts, Mainly linemen, Can drop weight as the summer season wears on. He's maintained at 310 pounds during.